Thống kê Balestier Khalsa - Geylang United

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Những hành động nổi bật Balestier Khalsa - Geylang United
Balestier Khalsa Tối thiểu Geylang United
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
48 '
Sime Zuzul (hình phạt)
78 '
Hazzuwan Haleim
lịch bóng đá bóng việt nam