Thống kê Alajuelense - Thể thao FC

Costa Rica League / Ngày thứ hai
Hành động xuất sắc của Alajuelense - thể thao FC
Alajuelense Tối thiểu Thể thao fc
Lần đầu tiên
Marcel Hernandez
24 '
29 '
Dennis Castillo
Johan Venegas (hình phạt)
35 '
Lần 2
56 '
Roy Miller
58 '
Anh chàng fener
Johan Venegas
90 '