TS Galaxy Statistics - Bloemfontein Celtic

Liên đoàn Nam Phi / Ngày thứ 23
Hành động nổi bật TS Galaxy - Bloemfontein Celtic
TS Galaxy Tối thiểu Bloemfontein Celtic
Lần đầu tiên
26 '
Victor Letsoalo
31 '
Victor Letsoalo
Augustine Chidi Kwem (hình phạt)
Bốn năm'
Lần 2
63 '
Ndumiso Mabena
90 '
Người chơi không xác định