Thống kê Johor FC - Terengganu

Liên đoàn Malaysia / Ngày thứ 10
Johor FC Johor FC
0 - 1
Hoàn thành
Terengganu Terengganu
Hành động nổi bật Johor FC - Terengganu
Johor FC Tối thiểu lịch vong loai world cup 2022 Terengganu
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
57 '
Mohamad Hakimi Abdullah