Tanjong Statistics United FC - Tampines Rovers

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Tanjong Pay United FC - Tampines Rovers
Tanjong Pay United FC Tối thiểu Tampines Rovers
Lần đầu tiên
Reo Nishiguchi
5 '
Rusyaidi Salime
hai mươi mốt'
22 '
Fídous Kasman
Reo Nishiguchi
32 '
36 '
Zehrudin Mehmedovic
Shodai Nishikawa
38 '
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này