Thống kê Santos - Herediano

Costa Rica League / Ngày thứ 7
Thánh Thánh
hai - 1
Hoàn thành
Herediano Herediano
Santos - Những hành động xuất sắc của Herediano
Thánh Tối thiểu Herediano
Lần đầu tiên
Người chơi không xác định
17 '
Lần 2
54 '
Yendrick Ruiz Gonzalez (hình phạt)
Pablo Arboine
88 '