FK Velez Mostar Statistics baobongda live - FK Tuzla City

Hành động nổi bật FK Velez Mostar - FK Tuzla baobongda live City
baobongda live
FK Velez Mostar Tối thiểu Thành phố FK Tuzla
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Nermin Haskic
59 '