GEYLANG United Statistics - Balestier Khalsa

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Geylang United - Balestier Khalsa
Geylang United Tối thiểu Balestier Khalsa
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
61 '
Shuhei Hoshino