El Nacional - Livescore, kết quả và đánh dấu phân loại

Quốc gia
Quốc gia
Ecuador

Lịch của các đảng quốc gia

Ecuador: Sư đoàn 2
03/15 Kết thúc. Thứ nhất Độc lập. 0 - 0 Quốc gia
03/23 Kết thúc. lần 2 Quốc gia 1 - 1 Olmedo
G03/31 Kết thúc. lần thứ 4 Quốc gia hai - 1 Ulvr Buhos
G04/13 Kết thúc. Thứ 6 Quốc gia 1 - 0 Cái mền
04/20 Kết thúc. thứ 7 Santo Domingo 1 - 1 Quốc gia
P03/03 Kết thúc. 9 Quốc gia hai - 4 Imbabura s.c.
P11/05 Kết thúc. ngày 10 Olmedo hai - 1 Quốc gia
05/25 Kết thúc. 12 Ulvr Buhos hai - hai Quốc gia
G06/09 Kết thúc. 14 Cái mền 0 - 1 Quốc gia
G06/07 Kết thúc. 15 Quốc gia hai - 0 Santo Domingo
P07/23 Kết thúc. 17 Imbabura s.c. hai - 1 Quốc gia
G07/28 Kết thúc. 18 Quốc gia hai - 1 Độc lập.
G08/10 Kết thúc. 21 Ulvr Buhos 0 - 1 Quốc gia
-08/17 Hoãn 24 Quốc gia22:00Cái mền
-08/17 22 Quốc gia22:00Santo Domingo
-24/08 Hoãn 23 Độc lập.22:00Quốc gia
-24/08 Hoãn 20 Quốc gia22:00Olmedo
-09/07 27 Quốc gia22:00Imbabura s.c.
-14/09 28 Olmedo22:00Quốc gia
-09/21 Hoãn 29 Quốc gia22:00Ulvr Buhos
-24/09 Hoãn ngày 30 Santo Domingo22:00Quốc gia
-09/28 31 Quốc gia22:00Độc lập.
-02/10 32 Cái mền22:00Quốc gia
-10 35 Imbabura s.c.22:00Quốc gia
Thảo luận
0 Tin nhắn