Stars Thống kê châu Phi - TS Galaxy

Những hành động nổi bật Châu Phi All Stars - TS Galaxy
Châu Phi tất cả các ngôi sao Tối thiểu TS Galaxy
Lần đầu tiên
số 8 '
Obebotse Mongae
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Đụng độ
Châu Phi tất cả các ngôi sao Châu Phi tất cả các ngôi sao
1 trò chơi Từ 02/tháng 10/21
TS Galaxy TS Galaxy
1 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
100%
0%
0%