Thống kê al-ahly-al-Masry

Sư đoàn 1 / Ngày thứ 6
Al-ahly Al-ahly
3 - 0
Hoàn thành
Al-Masry Al-Masry
Hành động nổi bật al-ahly-al-Masry
Al-ahly Tối thiểu Al-Masry
Lần đầu tiên
Ali Maaloul (hình phạt)
10 '
Lần 2
Junior Ajayi
83 '
Mahmoud Kahraba
90 '
dota 2