Thống kê Resovia - Arka Gdynia

Liên đoàn i / Ngày thứ 31
Resovia Resovia
4 - 1
Hoàn thành
Arka Gdynia Arka Gdynia
Những hành động nổi bật Resovia - Arka Gdynia
Resovia Tối thiểu Arka Gdynia
Lần đầu tiên
mười một '
Gordan Bunoza
37 '
Mateusz Kuzimski
Lần 2
Bartosz Jaroch
63 '
Marek Mroz
66 '
Bartlomiej Eizenchart
75 '
Dawid Kubowicz
90 '