Thống kê Sengkang Punggol - Balestier Khalsa

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Sengkang Punggol - Balestier Khalsa
Sengkang Punggol Tối thiểu Balestier Khalsa
Lần đầu tiên
Người chơi không xác định
22 '
31 '
Shuhei Hoshino
Lần 2
Hafiz Abu Sujad
59 '
Kristijan Krajcek
84 '