Lưu trữ số liệu thống kê FC - Alajuelense

Costa Rica League / Ngày thứ 5
Thể thao fc Thể thao fc
hai - hai
Hoàn thành
Alajuelense Alajuelense
Những hành động nổi bật thể thao FC - Alajuelense
Thể thao fc Tối thiểu Alajuelense
Lần đầu tiên
Dennis Castillo
5 '
Lần 2
Bryan Vega
59 '
60 '
Người chơi không xác định
90 '
Alexis Gamboa
Bộ so sánh hạn ngạch 1x2
Nhà cá cược1Xhai-
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký

Khám phá Nhà cá cược thể thao tốt nhất.