Thống kê Kaizer Chiefs - Supersport United

Liên đoàn Nam Phi / Ngày thứ 25
Hành động xuất sắc Kaizer Chiefs - Supersport United
Chánh Kaizer Tối thiểu Supersport United
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
68 '
Thamsanqa Gabuza