Thống kê Alajuelense - Thể thao FC

Costa Rica League / Ngày thứ 12
Alajuelense Alajuelense
1 - 1
world cup com
Hoàn thành
Thể thao fc Thể thao fc
Hành động xuất sắc của Alajuelense - thể thao FC
Alajuelense Tối thiểu Thể thao fc
Lần đầu tiên
22 '
world cup com Randall Azofeifa (hình phạt)
Celso Borges
43 '
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này