Thống kê Albirex Niigata - Sengkang Punggol

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Albirex Niigata - Sengkang Punggol
Albirex Niigata Tối thiểu Sengkang Punggol
Lần đầu tiên
Tadanari Lee
hai'
Người chơi không xác định
19 '
Lần 2
Người chơi không xác định
53 '
Người chơi không xác định
56 '
Masaya Idetsu
65 '
90 '
Nazrul Ahmad Nazari