Mamelodi viet nam vs uc Sundowns - Thống kê Vasco da Gama

Điểm nổi bật của Mamelodi Sundowns - Vasco viet nam vs uc da Gama
Mamelodi Sundowns Tối thiểu Vasco da Gama
Lần đầu tiên
6 '
Người chơi không xác định
42 '
Jayden Adams
viet nam vs ucLần 2
57 '
Người chơi không xác định