Thống kê 1. FC Moenchengladbach - SC St. Toenis

Đụng độ
1. FC Moenchengladbach 1. FC Moenchengladbach
2 trò chơi Từ 11/tháng 10/20
SC St. Toenis SC St. Toenis
0 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
0%
0%
100%