Thống kê Guastatoya - Mixco

Liên đoàn Guatemala / Ngày thứ 4
GUASTATOYA GUASTATOYA
hai - 0
Hoàn thành
Mixco Mixco
Hành động nổi bật Guastatoya - Mixco
GUASTATOYA Tối thiểu Mixco
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Jose Korena
năm mươi'
Jose Korena
70 '
Omar TOMINGUEZ
79 '
79 '
Diego Franco
Jose Korena
80 '
80 '
Jean Marquez