Phân loại vòng loại thế giới

Phân loại vòng loại thế giới

#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 Bốn năm17143040535
hai 3917mười một6027số 819
3 2818số 84622220
4 26187562719số 8
5 241873số 81922-3
6 23185số 85hai mươi191
7 19185491926-7
số 8 161837số 81226-14
9 mười lăm1843mười một2342-19
10 10183114143. 4-hai mươi
Tiến trình sig. vòng
Thảo luận
1 Thông điệp
  • 64x64
    11/16 15:29
    JFSP

    Đi nào