Thống kê Lodzki KS - Puszcza niepolomice

Liên đoàn i / Ngày thứ 13
Hành động xuất sắc Lodzki KS - Puszcza niepolomice
Lodzki KS Tối thiểu Puszcza niepolomice
Lần đầu tiên
Antonio Toduez (hình phạt)
9 '
Maciej Wolski
mười một '
Maciej Wolski
27 '
28 '
Wiktor Zytek
Antonio Toduez (hình phạt)
37 '
Lần 2
56 '
Lukasz Splawski
ANTONIO SIMINGUEZ
59 '
70 '
Wiktor Zytek
75 '
Wiktor Zytek
Đụng độ
Lodzki KS Lodzki KS
2 trò chơi Từ 14/tháng 9/18
Puszcza niepolomice Puszcza niepolomice
1 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
năm mươi%
0%
năm mươi%