Thống kê Vasco da Gama - Tất cả các ngôi sao châu Phi

Basque da Gama - Châu Phi All Stars
Vasco da Gama Tối thiểu Châu Phi tất cả các ngôi sao
Lần đầu tiên
12 '
Justin Shonga
Lần 2
Juan Ortiz
61 '
Đụng độ
Vasco da Gama Vasco da Gama
1 trò chơi Từ 11/sep/21
Châu Phi tất cả các ngôi sao Châu Phi tất cả các ngôi sao
0 chiến thắng
1 Vẽ
0 chiến thắng
0%
100%
0%