BK Olympic - Torns nếu thống kê

Đụng độ
Olympic BK Olympic BK
1 trò chơi Từ 28/12
Torns nếu Torns nếu
0 chiến thắng
1 Vẽ
0 chiến thắng
0%
100%
0%