Thống kê Lightning Logan - Hiệp sĩ Gold Coast

Đụng độ
Lightning Logan Lightning Logan
2 trò chơi Từ 17/AP/21
Hiệp sĩ Gold Coast Hiệp sĩ Gold Coast
0 chiến thắng
0 Vẽ
2 chiến thắng
0%
0%
100%