Châu Phi All Stars - Maritzburg United

Những hành động nổi bật Châu Phi All Stars - Maritzburg United
Châu Phi tất cả các ngôi sao Tối thiểu Maritzburg United
Lần đầu tiên
Rodrick Kabwe
hai'
43 '
Keegan Ritchie
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Đụng độ
Châu Phi tất cả các ngôi sao Châu Phi tất cả các ngôi sao
2 trò chơi Từ 05/tháng 2/21
Maritzburg United Maritzburg United
1 chiến thắng
0 Vẽ
1 chiến thắng
năm mươi%
0%
năm mươi%