Thống kê El Nacional - Juniors độc lập

Sư đoàn 2 / Ngày thứ 18
Đụng độ
Quốc gia Quốc gia
1 trò chơi Từ 15/biển/22
Đàn em độc lập Đàn em độc lập
0 chiến thắng
1 Vẽ
0 chiến thắng
0%
100%
0%