đá banh trực tiếp kênh nào

Thống kê Đức - Nhật Bản

thế giới / Ngày đầu tiên
nước Đức nước Đức
13:00 23/11/2022
Chưa bắt đầu
Nhật Bản Nhật Bản
Đụng độ
đá banh trực tiếp kênh nào
nước Đức nước Đức
2 trò chơi Từ 16/tháng 12/04
Nhật Bản Nhật Bản
1 chiến thắng
1 Vẽ
0 chiến thắng
năm mươi%
năm mươi%
0%