huy chương vàng world cup làm bằng gì ty le bd truc tuyen Tampines Rovers Young Lions và dự báo (Singapore League, bóng đá) vào ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Tampines Rovers - Thống kê Sư tử trẻ

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật của Tampines Rovers - Sư tử trẻ
Tampines Rovers Tối thiểu Sư tử non
Lần đầu tiên
1 '
Zikos Chua
22 '
Jordan Emaviwe
Lần 2
Boris Kopitovic
56 '
Người chơi không xác định
82 '
Boris Kopitovic
90 '