Podbeskidzie Bielsko -Bia?a Statistics - Skra Czestochowa

Liên đoàn i / Ngày thứ 5
Podbeskidzie Bielsko-Bia?a Podbeskidzie Bielsko-Bia?a
phoenix dota 2 1 - 0
Hoàn thành
Skra Czestochowa Skra Czestochowa
Những hành động nổi bật Podbeskidzie Bielsko -Bia?a - Skra Czestochowa
Podbeskidzie Bielsko-Bia?a Tối thiểu Skra Czestochowa
Lần đầu tiên
phoenix dota 2 Kamil Bilinski
14 '
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này

Không có trận đấu