Thống kê Sarajevo - Thành phố FK Tuzla

Sư đoàn 1 Bosnia / Ngày thứ 20
Những hành động nổi bật Sarajevo - FK Tuzla City
fifa vietnam
Sarajevo Tối thiểu Thành phố FK Tuzla
Lần đầu tiên
16 '
Budimir Sarcevic
Mersudin Ahmetovic
40 '
42 ' fifa vietnam
Badara Badji
Dusan Hodzic
Bốn năm'
Lần 2
Mersudin Ahmetovic
48 '
Benjamin Tatar
54 '
64 '
Mirad Hasanovic
Mersudin Ahmetovic
73 '
Tino-susic (hình phạt)
86 '