Thống kê Lodzki KS - Puszcza niepolomice

Liên đoàn i / Ngày thứ 27
Hành động xuất sắc Lodzki KS - Puszcza niepolomice
Lodzki KS Tối thiểu Puszcza niepolomice
Lần đầu tiên
26 '
Bartosz Widjko
Lần 2
Maksymilian Rozwandowicz
71 '
Đụng độ
Lodzki KS Lodzki KS
1 trò chơi Từ 14/tháng 9/18
Puszcza niepolomice Puszcza niepolomice
1 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
100%
0%
0%