GEYLANG United Statistics - Young Lions

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Geylang United Geylang United
hai - hai
Hoàn thành
Sư tử non Sư tử non
Hành động nổi bật Geylang United - Young Lions
Geylang United Tối thiểu Sư tử non
Lần đầu tiên
Takahiro Tezuka
17 '
Lần 2
Hazzuwan Haleim
46 '
80 '
Qayyum Đan Mạch
90 '
Người chơi không xác định