Thống kê Qatar - Ecuador

thế giới / Ngày đầu tiên
Qatar Qatar
16:00 21/11/2022
Chưa bắt đầu
Ecuador Ecuador
Đụng độ
Qatar Qatar
1 trò chơi Từ ngày 12 tháng 10/18
Ecuador Ecuador
1 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
100%
0%
0%