Herediano - Thống kê Santos

Costa Rica League / Ngày thứ 14
Herediano Herediano
3 - 0
Hoàn thành
Thánh Thánh
Herediano - Những hành động nổi bật của Santos
Herediano Tối thiểu Thánh
Lần đầu tiên
Orlando Galo
1 '
Lần 2
Yendrick Ruiz Gonzalez (hình phạt)
69 '
Jose Ortiz
81 '