Thống kê Sarajevo - Thành phố FK Tuzla

Sư đoàn 1 Bosnia / Ngày thứ 27
Những hành động nổi bật Sarajevo - FK Tuzla City
Sarajevo Tối thiểu Thành phố FK Tuzla
Lần đầu tiên
35 '
Adnan DZAFIC
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này