Thống kê Lodzki KS - Puszcza niepolomice

Liên đoàn i / Ngày thứ 20
Hành động xuất sắc Lodzki KS - Puszcza niepolomice
Lodzki KS Tối thiểu Puszcza niepolomice
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Nacho Monsalve
54 '
Nacho Monsalve
61 '