GEYLANG United Statistics - Tampines Rovers

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Geylang United - Tampines Rovers
Geylang United Tối thiểu Tampines Rovers
Lần đầu tiên
Sime Zuzul
9 '
14 '
Boris Kopitovic (hình phạt)
Người chơi không xác định
30 '
Lần 2
Ahmad Syahir
55 '
66 '
Christopher Van Huizen
86 '
Boris Kopitovic