Phân loại PFL, chân ural-povolzhye

Phân loại PFL, Ural-Povolzhye

#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 73hai10số 817
3 531hai0633
5 43111hai3-1
6 4hai1106hai4
số 8 3hai10134-1
9 3310hai47-3
10 1301hai57-hai
mười một 1hai01135-hai
12 0hai00hai06-6
Họ lên cao
Họ xuống
Thảo luận
0 Tin nhắn