bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới

Thống kê Brazil - Serbia

thế giới / Ngày đầu tiên
Brazil Brazil
19:00 24/11/2022
Chưa bắt đầu
Serbia Serbia
Đụng độ
Brazil Brazil
2 trò chơi Từ 06/tháng sáu/14
Serbia Serbia
2 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
100%
0%
0%