Lưu trữ số liệu thống kê FC - Alajuelense

Costa Rica League / Ngày đầu tiên
Thể thao fc Thể thao fc
hai - 1
Hoàn thành
Alajuelense Alajuelense
Những hành động nổi bật thể thao FC - Alajuelense
Thể thao fc Tối thiểu Alajuelense
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Bryan Lopez
52 '
64 '
Johan Venegas
Giovanni Clunie
90 '