ltd bd vòng loại wc 2022 khu vực châu á

Thống kê Nipolomice Puszcza - Lodzki KS

Liên đoàn i / Ngày thứ 30
Hành động xuất sắc Puszcza Niepolomice - Lodzki KS
Puszcza niepolomice Tối thiểu Lodzki KS
Lần đầu tiên
Michal Czarny
3. 4 '
Lần 2
46 '
Ricardinho
68 '
Lukasz Sekulski
Mateusz Wyjadlowski
70 '
72 '
Maciej Wolski