vietnam fo4

Thống kê Sarajevo - Thành phố FK Tuzla

Sư đoàn 1 Bosnia / Ngày đầu tiên
Những hành động nổi bật Sarajevo - FK Tuzla City
Sarajevo Tối thiểu Thành phố FK Tuzla
Lần đầu tiên
3 '
Sulejman Krpic
Numan Kurdic
35 '
Lần 2
80 '
Adnan DZAFIC
87 '
Adnan DZAFIC